DE/47 Natalitat i demografia.

 

La capacitat de la terra en quant a població humana és limitada. La població actual és de 5.000.000.000 d’habitants, amb un índex de creixement de l’1.7% i una mitjana de vida de 62 anys.

La població futura d’aquí a 100 anys –2082- seria de:

       5.000.000.000 x (1+(1.7 /100) 100 = 26.981.300.000 habitants.

 

L’índex de creixement varia segons l’índex de natalitat –nombre de fills per dona- i l’índex de mortalitat infantil i adulta.

Suposant amb dades actuals de 1982:

       Índex de mortalitat infantil:              0’6%   

       Índex de mortalitat adulta:               1’6%

 

L’índex de natalitat depèn del nombre de fills per dona:

       Edat fèrtil de 12 a 42 anys:               32 anys

       Temps entre parts:                            3 anys

       Infertilitat:                                        6’2%

 

Aplicant les dades anteriors per diferents índex de natalitat:

       Màxima:

                   Nombre de dones:      5.000.000.000 / 2         =        2.500.000.000

                   En edat fèrtil:            (2.500.000.000/62)x32 =        1.290.322.580

                   Dones fèrtils:             1.290.322.580/1’062     =        1.214.992.971

                   Naixements:               1.214.992.971 / 3          =        404.997.657

                   Fills vius:                     404.997.657 / 1’006      =        402.582.194

                   Morts adults:              5.000.000.000 / 62       =        80.645.161

                   Creixement:                402.582.194-80.645.161=        321.937.033

 

Índex màxim de creixement:

                   321.937.033 x 100 / 5.000.000.000    =          6’44%

 

Creixement màxim en 100 anys (2082):

                   5.000.000.000 x (1’0644)100                =          2.567.165.832.519

 

Càlcul amb diferents índex de creixement (100 anys):

 

0% (‘16 fills x dona):   5E9 x (1.00)100   =         5.000.000.000

1% (‘32 fills x dona):   5E9 x (1.01) 100   =        13.000.000.000          

2% (‘64 fills x dona):   5E9 x (1.02) 100=        36.223.230.590

3% (1’3 fills x dona):   5E9 x (1.03) 100=        113.389.928.700         

4% (2’6 fills x dona):   5E9 x (1.04) 100=        297.979.194.200

5% (5’2fills x dona):    5E9 x (1.05) 100=        657.506.289.910

6% (10 fills x dona):    5E9 x (1.06) 100=        1.696.510.417.000

 

La superfície de la Terra és (radi terrestre = 6.300 Km) de:

 

            4 x 3’14159 x (6.300)² = 498.759.000 Km²

La població actual és de 10 habitants per km² (el mar inclòs).